AUTOWRAKKEN (ELV, end-of-life vehicles)

ONZE MILIEUVISIE

Grondstoffen en energie zijn slechts beperkt beschikbaar op onze planeet. Daarom hecht SEAT groot belang aan een duurzaam gebruik ervan.

Het is dan ook belangrijk te evolueren naar een circulaire economie: op het einde van zijn gebruiksduur is een product niet langer afval, maar een bron van materialen die kunnen worden hergebruikt.

Een allesomvattend milieubeheer is gebaseerd op drie factoren; het begint bij het design en de productie van voertuigen, gaat verder met de optimalisering van SEATs technische ondersteuning en eindigt met een correcte verwerking van het voertuig en zijn onderdelen op het einde van zijn gebruiksduur.


RECUPERATIE

Milieuvriendelijke productie en recyclinggericht design

Hergebruik, onderdelenrecuperatie, milieuvriendelijke verwerking van voertuigen en afvalvermindering zijn belangrijke aspecten van de recuperatie van autowrakken.

Om dit aspect te maximaliseren, wordt met bepaalde factoren rekening gehouden vanaf de designfase van een nieuwe wagen en tijdens zijn volledige ontwikkeling, en wel als volgt:

  • vermijding van het gebruik van stoffen die schadelijk zijn voor het milieu
  • een maximaal gebruik van gerecycleerde materialen 
  • voorrang aan het gebruik van recycleerbare materialen
  • onderdelen zo met elkaar verbinden dat ze ook weer gemakkelijk kunnen worden gescheiden
  • alle onderdelen markeren om het scheiden te vergemakkelijken


ONGEVALVERMINDERING

Duurzame verwerking van autowrakken

Voor een optimale en milieuvriendelijke verwerking van voertuigen op het einde van hun gebruiksduur en om te voldoen aan de wettelijke voorschriften van de Autowrakkenrichtlijn hebben SEAT en andere fabrikanten het International Dismantling Information System (IDIS) gecreëerd, dat afbraakbedrijven voorbehandelings- en demontage-informatie verschaft, zodat ze hun impact op het milieu tot het absolute minimum kunnen beperken. Deze database bevat specifieke instructies voor de meest adequate en milieuvriendelijke verwerking van ieder model – inclusief de verwerking van vloeistoffen als olie, brandstof en koelvloeistoffen – en de demontage van de voornaamste recycleerbare onderdelen.

Kijk voor meer informatie op de website: www.idis2.com


Proces

Wanneer de laatste eigenaar van een voertuig besluit het af te danken, wordt het overgebracht naar een erkend verwerkingsbedrijf waar het afvalverwerkingsproces wordt gestart.

Eenmaal al het vereiste papierwerk verricht, wordt het voertuig 'gedecontamineerd'. Daarbij worden de onderdelen en gevaarlijke materialen op een gecontroleerde manier gescheiden, ter voorkoming van de verontreiniging van bodem, water en lucht. Eenmaal verwijderd van het voertuig, worden elementen als olie, filters, remvloeistoffen, batterijen, katalysators en koelvloeistoffen afzonderlijk opgeslagen in speciale verzegelde containers en verwerkt volgens de geldende wettelijke voorschriften.

Nadat het voertuig volledig gedecontamineerd werd, is het niet langer gevaarlijk afval en gaat men over tot de recuperatie van de herbruikbare onderdelen van het voertuig.

Metalen onderdelen van de voertuigen worden opgedeeld in ferro- en non-ferrometalen voor verkoop.

De resterende onderdelen bevatten een aantal materialen die na behandeling kunnen worden hergebruikt als grondstoffen: zij vormen de algemene basis van de zogenaamde postfragmentatietechnologieën.

Postfragmentatietechnologieën vormen het alternatief voor het ontmantelen van een autowrak en maken deel uit van de SEAT-strategie. Deze technologieën zullen in de nabije toekomst in verschillende landen van de EU worden toegepast.

Alle SEAT-modellen worden ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd in overeenstemming met de richtlijn 2000/53/CE, die bepaalt dat alle modellen minstens voor 95% recyclebaar moeten zijn. Het renoveren van gebruikte onderdelen en onderdeelgehelen (motor, tandwielkast) is nog een manier om respectvol om te gaan met de bestaande rijkdommen. Bovendien kunnen op die manier goedkope onderdelen worden aangeboden voor het repareren van uw SEAT.


AUTOWRAKTERUGNAMESYSTEEM

Sinds 1 januari 2007 behoort de opruiming van alle gekwalificeerde voertuigen, ongeacht hun eerste inschrijvingsdatum, tot de verantwoordelijkheden van de constructeur. Dat betekent dat SEAT, als constructeur, samen met onze importeurs verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat een gekwalificeerd autowrak naar een erkend verwerkingsbedrijf wordt gebracht zonder kosten voor de laatste eigenaar.

Onze importeurs hebben een terugnamesysteem uitgewerkt waardoor klanten kunnen rekenen op een gratis terugname van hun autowrak. Deze service voldoet aan al de eisen voor constructeurs en importeurs, zoals bepaald door de richtlijn.

Voor meer informatie over de Autowrakrichtlijn kunt u terecht op de volgende website: ec.europa.eu

 

Neem contact op met uw dichtstbijzijnde dealer om te weten waar u uw auto kunt achterlaten wanneer hij klaar is om te worden ontmanteld.