(1) SEAT weCare is een commerciële benaming van Volkswagen D’Ieteren Finance n.v. en een product van D'Ieteren n.v., maatschappelijke zetel : Maliestraat 50 - 1050 Brussel - België - RPR Brussel, KBO 0403 448 140, FSMA 047196 cA. Zie de algemene voorwaarden voor de exacte dekking