ORIGINELE ONDERDELEN

ADBLUE

Wat is Ad Blue®?

AdBlue® is een waterige ureumoplossing (67,5 % gedistilleerd water en 32,5 % ureum van hoge kwaliteit) die bij recente dieselvoertuigen in de uitlaatlijn wordt ingespoten om de uitstoot van stikstofoxides te verminderen. Ureum is een synthetisch product dat meestal op basis van aardgas geproduceerd wordt. AdBlue® is geur- en reukloos en is biologisch afbreekbaar. De vloeistof is niet giftig, explosief of ontvlambaar, maar kan bij contact met de huid wel irritaties veroorzaken en kan mogelijk ook de koetswerklak van uw auto aantasten.

Waartoe dient AdBlue®?

De Europese Unie legt strenge normen op voor de schadelijke emissies van motorvoertuigen. De actueel geldende Euro 6-norm legt strenge beperkingen op voor de uitstoot van stikstofoxides door dieselvoertuigen, met als doel om hun impact op de luchtvervuiling drastisch te verminderen. Stikstofoxides vormen een van de voornaamste oorzaken voor de vorming van smog en van zure regen en spelen samen met zwavel- en roetdeeltjes een belangrijke rol in de luchtverontreiniging, voornamelijk in steden.

Om ervoor te zorgen dat dieselwagens aan deze strenge milieunormen beantwoorden, maken ze gebruik van de vloeistof AdBlue®. Die zorgt in combinatie met een zogenaamde SCR-katalysator (zie ‘Hoe werkt AdBlue®’) voor een vermindering van de schadelijke stikstofoxides in de uitlaatgassen van de motor. Dankzij AdBlue® kan tot 90 % van de stikstofoxides onschadelijk gemaakt worden.

Hoe werkt AdBlue®?

Door de vermenging van stikstof (N) en zuurstof (O2) ontstaan bij de verbranding van brandstof in een dieselmotor stikstofoxides (NOx), die bijzonder schadelijk zijn voor het milieu. Om de stikstofoxides onschadelijk te maken, wordt in moderne dieselvoertuigen gebruikgemaakt van het additief AdBlue® en een zogenaamde SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction). De AdBlue® wordt net voor die SCR-katalysator in de uitlaatlijn ingespoten. Bij contact met de hete uitlaatgassen in de katalysator wordt het ureum in de AdBlue® omgezet in ammoniak (NH3). De stikstofmoleculen in de uitlaatgassen reageren met de ammoniak en worden omgezet in stikstof (N2) en water (H2O), die onschadelijk zijn voor het milieu (stikstof is overigens de hoofdcomponent van lucht). Dit proces wordt selectieve katalytische reductie (SCR) genoemd.

De AdBlue® wordt opgeslagen in een apart reservoir, waarvan de vulopening zich doorgaans achter het tankklepje naast de vulopening van de brandstoftank bevindt. Het gemiddelde verbruik van deze stof bedraagt ongeveer 3-5 % (*) van het dieselverbruik, wat wil zeggen dat ook de AdBlue® af en toe moet worden bijgevuld. U laat dat het best doen door uw erkende SEAT-verdeler. Die is immers speciaal opgeleid en beschikt over de nodige instrumenten om de bijvulling snel en schoon uit te voeren. Bovendien garandeert hij u de beste kwaliteit tegen een scherpe prijs.

Wanneer moet AdBlue® worden bijgevuld?

Indien de AdBlue® moet worden bijgevuld, wordt u daarover geïnformeerd via de boordcomputer van uw SEAT. U krijgt een eerste waarschuwing zodra de resterende hoeveelheid AdBlue® toelaat om nog ongeveer 2.400 km te rijden. Deze melding wordt iedere 100 km herhaald, tot een resterend rijbereik van 1.000 km.

Zodra de autonomie nog slechts 1.000 km bedraagt, krijgt u een tweede melding, die oranje wordt weergegeven op de boordcomputer. Om de 50 km weerklinkt nu ook een geluidssignaal. Indien u na deze tweede melding het AdBlue®-reservoir niet tijdig laat bijvullen, volgt bij het starten van de motor een derde waarschuwing, die rood wordt weergegeven op het display. Wanneer u de wagen nu uitschakelt, kunt u hem niet meer herstarten. Uw SEAT is niet defect, maar het AdBlue®-reservoir moet eerst worden gevuld voor u weer kunt rijden.

U laat de AdBlue®-tank best vullen door uw erkende SEAT-verdeler. Die is immers speciaal opgeleid en beschikt over de nodige instrumenten om de bijvulling snel en schoon uit te voeren. Bovendien garandeert hij u de beste kwaliteit tegen een scherpe prijs.

Eerste waarschuwing: resterende rijbereik 2.400 km

U krijgt een eerste melding zodra u met de resterende hoeveelheid AdBlue® nog 2.400 km kunt rijden. Deze melding wordt iedere 100 kilometer herhaald, tot de actieradius nog 1.000 km bedraagt.
Tweede waarschuwing: iedere 50 km herhaald

Bij een resterende autonomie van 1.000 km wordt op het display een oranje waarschuwing getoond. Om de 50 km weerklinkt bovendien een geluidssignaal.
Derde waarschuwing: uw auto kan niet meer worden herstart

Wordt de AdBlue® na de oranje waarschuwing nog steeds niet bijgevuld, dan wordt de waarschuwing rood wanneer u de auto start. Indien u de motor nu uitschakelt, kan hij niet meer worden herstart zolang het reservoir niet is bijgevuld.

Wat zijn de eigenschappen van AdBlue®?

AdBlue® is een waterige oplossing, die bij temperaturen onder -11°C bevriest. Bij temperaturen boven 30°C begint de stof te ontbinden. Daarom is het AdBlue®-reservoir extra geïsoleerd, om de temperatuur in de tank zo constant mogelijk te houden en bijvoorbeeld problemen in de winter te voorkomen. AdBlue® is een bijzonder zuivere vloeistof, die zeer gevoelig is voor vervuiling. Ook om die reden laat u de bijvulling het best uitvoeren door uw erkende SEAT-verdeler. De minste vervuiling kan namelijk de werking van het product verstoren en de SCR-katalysator van uw auto beschadigen. Uw officiële verdeler garandeert u steeds de beste kwaliteit.

4 handige tips

  1. Hebt u per ongeluk AdBlue® in uw brandstoftank gegoten? Start de motor dan niet, maar neem contact op met uw officiële SEAT-verdeler.
  2. Vul de AdBlue®-tank nooit met andere vloeistoffen, om te vermijden dat de AdBlue® vervuild raakt.
  3. Hebt u de AdBlue®-tank toch zelf bijgevuld en daarbij gemorst op het koetswerk van uw auto? Veeg de gemorste AdBlue® dan weg en spoel overvloedig af met water, om aantasting van de koetswerklak te voorkomen.
  4. Meer informatie over AdBlue® en het bijvullen ervan vindt u in het instructieboekje van uw SEAT.

Plaats van de AdBlue®-vulopening

(*) Het verbruik varieert naarmate de rijomstandigheden