19 april 2018

Ontdek welke bedrijfswagen bij u past. 

Download hier onze gratis gids. 

Als zelfstandige betaalt u - net zoals werknemers - een personenbelasting op uw nettoberoepsinkomen. Hebt u een vennootschap? Dan betaalt u ook een vennootschapsbelasting op de gemaakte winst binnen een boekjaar. Het is dan ook belangrijk om het persoonlijk belastbaar inkomen en uw winst zo laag mogelijk te houden.

Het inbrengen van aftrekbare beroepskosten kan hierbij helpen, maar het is wel belangrijk om goed te weten welke kosten u effectief mag inbrengen en wat behoort tot de zogeheten ‘verworpen uitgaven’. Een auto kopen als zelfstandige en de bijhorende autokosten lijken voor de hand liggende aftrekbare beroepskosten, maar worden deels verworpen. Hoe dat precies werkt, legt SEAT hier voor u uit.  

Deels verworpen uitgaven: de autokosten

Wat is een verworpen uitgave?

Aftrekbare beroepskosten moeten verband houden met uw beroepsactiviteit en in het jaar van aftrek betaald zijn. En u moet de kosten kunnen bewijzen aan de hand van facturen of bonnetjes. Let altijd op voor overdreven kosten. Maakt u een zakenreis? Dan wilt u in alle comfort reizen, maar overdrijf niet.

Een verworpen uitgave is een effectieve uitgave die (deels) niet door de fiscus aanvaard wordt en aan de boekhoudkundige winst wordt toegevoegd. Als u te veel verworpen uitgaven heeft, kan de vennootschapsbelasting of de personenbelasting bij een eenmanszaak wel eens tegenvallen. U rekende namelijk op een lagere winst door alle (beroeps)kosten die u maakte.

Staat u op het punt om een nieuwe bedrijfswagen te kiezen? Twijfelt u tussen een bedrijfswagen of meer loon? Of hebt u net een auto uit uw wagenpark verkocht met hoge restwaarde en plant u enkele uitgaven? Hou dan rekening met de verworpen uitgaven die hieraan gelinkt zijn. Raadpleeg bij grote uitgaven altijd uw boekhouder.

Autokosten zijn deels verworpen uitgaven

Vanaf 1 januari 2020 zal de fiscale aftrekbaarheid van een auto voor vennootschappen en zelfstandigen flink veranderen. Om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen, zijn er begin 2018 al een aantal kleine zaken aangepast. Zo is de fiscale aftrekbaarheid van autokosten voor eenmanszaken niet langer standaard 75%, maar is het aftrekpercentage - net zoals bij vennootschappen - afhankelijk van de CO2-uitstoot.

De fiscale aftrekbaarheid van autokosten in 2018 is zowel voor eenmanszaken als vennootschappen als volgt:

Aftrek % CO2 benzine CO2 diesel
120% 0 g (elektrische wagens)
100% 1-60 g 1-60 g
90% 61-105 g 61-105 g
80% 106-125 g 106-115 g
75% 126-155 g 116-145 g
70% 156-180 g 146-170 g
60% 181-205 g 171-195 g
50% < 205 g > 195 g
Brandstofkosten blijven in 2018 en 2019 aftrekbaar tegen 75% van het beroepsgebruik.

De SEAT Leon Style 1.0 TSI 115pk (85kW) DSG 7v Start/Stop (NEDC 2.0) , benzine heeft een gemiddelde CO2-uitstoot van 109 g/km en een gemiddeld verbruik van 4.8 L/100km. Op basis van bovenstaande tabel bedraagt de fiscale aftrekbaarheid van de gerelateerde autokosten dit jaar 90%.

De overige 10% van de autokosten wordt ondergebracht bij de verworpen uitgaven in uw vennootschapsbelasting en kunt u dus niet aftrekken.  

Bijvoorbeeld: u betaalt voor het jaarlijkse onderhoud van uw wagen bij SEAT 168,80 euro (exclusief btw). Hiervan kunt u 151,92 euro inbrengen en wordt er 16,88 euro gecatalogeerd onder de verworpen kosten.

De niet-aftrekbare btw

De btw op uw autokosten, uw autofinanciering en het maandelijkse huurbedrag van uw leasing of renting zijn maximum 50% aftrekbaar. Hoeveel procent dit precies is, is afhankelijk van uw individuele situatie en kan uw boekhouder perfect berekenen. Dit wil zeggen dat de overige niet-aftrekbare btw in de aangifte van uw vennootschapsbelasting wordt opgenomen onder de verworpen uitgaven.  

De belasting op bedrijfswagens met tankkaart

Hebt u als zaakvoerder van een vennootschap een bedrijfswagen? Of beloont u uw personeel met een bedrijfswagen? Dan betalen u en uw werknemers hierop een Voordeel Alle Aard (VAA). Het VAA wordt afgetrokken van het brutoloon omdat de auto ook privé mag gebruikt worden.

Deels verworpen uitgaven: de autokosten

Sinds 1 januari 2012 moeten vennootschappen ‘autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard’ opnemen onder de verworpen uitgaven. Dit wil zeggen dat u als vennootschap die een bedrijfswagen ter beschikking stelt, u een bedrag gelijk aan 40% van het VAA moet toevoegen aan de verworpen uitgaven in uw vennootschapsbelasting. Betaalt de werknemer zelf zijn brandstofkosten en beschikt hij niet over een tankkaart én brengt hij geen tankbonnetjes binnen? Dan bedraagt de verwerping 17% van het VAA.

Bijvoorbeeld: bedraagt het jaarlijks VAA van de bedrijfswagen 2.500 euro? Dan moet u 1.000 euro opnemen in de  verworpen uitgaven van uw vennootschapsbelasting. Hoe duurder de auto en hoe meer opties, hoe hoger het VAA en hoe hoger de verworpen uitgaven.

100% verworpen uitgaven

Van alle aftrekbare beroepskosten komt er dus een klein deel onder de verworpen uitgaven. Behalve als de beroepskosten 100% aftrekbaar zijn. De intresten van uw autofinanciering zijn bijvoorbeeld autokosten met een fiscale aftrekbaarheid van 100%. Ook de maandelijkse leasing- of huurbedragen bij een renting, operationele of financiële leasing van een auto zijn 100% aftrekbaar indien u een contract van minimaal 24 maanden afsluit.  

Maar net zoals er beroepskosten zijn die 100% aftrekbaar zijn, zijn er kosten die volledig vallen onder de verworpen uitgaven. Bij de autokosten bijvoorbeeld zijn parkeer- en verkeersboetes 100% verworpen uitgaven. In de meeste bedrijven dienen die dan ook door de werknemer zelf betaald te worden.

Deels verworpen uitgaven: de autokosten

Andere 100% verworpen uitgaven zijn:

  • Belastingen, belastingverhogingen en eventuele nalatigheidsintresten.
  • Geldboetes zoals fiscale boetes, een btw-boete … en parkeer- en verkeersboetes.
  • Kosten voor niet-specifieke beroepskleding die u ook in het dagelijkse leven kunt dragen.
  • Kosten met betrekking tot jacht, visvangst, jachten of andere pleziervaartuigen en buitenverblijven, behalve indien u de noodzakelijkheid van de kosten kunt aantonen of als de kosten werd gemaakt ten voordele van het personeel, bijvoorbeeld tijdens een teambuilding.
  • Betaalde interesten op voorschotten van bepaalde personen die de marktrente te boven gaan.
  • Ook de vennootschapsbelasting in de resultatenrekening wordt beschouwd als een verworpen uitgave. De resultatenrekening geeft een overzicht van alle inkomsten en uitgaven van uw onderneming gedurende een bepaald boekjaar.

Gebruik altijd uw gezond verstand

Welke autokosten of andere kosten u ook plant, hou er altijd rekening mee dat u de meeste kosten niet 100% kunt inbrengen. Een deeltje ervan wordt doorgeschoven naar de verworpen uitgaven, wat uw winst zal beïnvloeden. Gelukkig hoeft u dit niet telkens zelf uit te rekenen, maar kan u hiervoor rekenen op uw boekhouder. Staat u voor een grote uitgave en wilt u bijvoorbeeld als zelfstandige een auto leasen of kopen? Raadpleeg dan eerst uw boekhouder. Hij weet perfect wat er mogelijk is en hoe dit de jaarrekening van uw bedrijf zal beïnvloeden.