11 juni 2018

Ontdek welke bedrijfswagen bij u past. 

Download hier onze gratis gids. 

Hoewel de aangepaste autofiscaliteit officieel van kracht gaat in 2020, werden er begin 2018 al enkele maatregelen doorgevoerd voor een vlotte overgang. De CO2-uitstoot wordt nog belangrijker voor de aftrekbaarheid van autokosten. Maar dat verandert niets aan het feit dat een bedrijfswagen zowel voor zelfstandigen als werknemers een interessante manier blijft om kosten te besparen.

Wat is een bedrijfswagen?

Een bedrijfswagen is een auto waarvan de financiering én de autokosten betaald worden door het bedrijf. Door de hoge loonkosten in België is de bedrijfswagen doorheen de jaren uitgegroeid tot het fiscaal meest interessante extraatje voor werknemers. De waarde van een bedrijfswagen omzetten naar een equivalent in loon, is voor de meeste bedrijven financieel niet haalbaar. Als werkgever of als solo-ondernemer kunt u bovendien de financiering en de autokosten deels fiscaal aftrekken waardoor u uw winst kunt drukken en belastingen kunt verminderen.

Een bedrijfswagen, een leuk voordeel voor werknemers

De voordelen

Bedrijfswagen of hoger loon? Het is een vraag die veel werknemers bezighoudt sinds het akkoord over het mobiliteitsbudget. Toch zal in veel gevallen een bedrijfswagen voordeliger blijven dan een hoger loon, omdat u nu eenmaal heel wat kosten uitspaart met een bedrijfswagen. Uw werkgever regelt niet alleen alles voor u, bij veel bedrijven staat hij ook in voor alle autokosten: tankkaart, herstellingen, onderhoud … Enkel parkeer- en verkeersboetes zult u zelf moeten betalen omdat uw werkgever die niet kan inbrengen als autokosten.

Alles wat u moet weten over bedrijfswagens als zelfstandige en werknemer

Het Voordeel Alle Aard

Als werknemer wordt er maandelijks een Voordeel Alle Aard (VAA) van uw brutoloon ingehouden omdat u de bedrijfswagen ook privé mag gebruiken. Hoeveel uw persoonlijke VAA bedraagt, is afhankelijk van de cataloguswaarde (inclusief opties) en de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen. Wat voordeliger voor u zal zijn, extra cash of toch een bedrijfswagen, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Maar als u de rekensom maakt, zult u al snel merken dat een bedrijfswagen vaak voordeliger zal zijn dan een hoger loon.

De eigen bijdrage

Als werknemer met een bedrijfswagen kunt u ervoor kiezen om een eigen bijdrage voor het privégebruik aan uw werkgever te betalen. Deze bijdrage wordt vervolgens afgetrokken van het Voordeel Alle Aard (VAA) waardoor u minder belastingen betaalt.

Alles wat u moet weten over bedrijfswagens als zelfstandige en werknemer

Cash for car

Bedrijven die al minstens drie jaar een beleid met bedrijfswagens hebben, mogen binnenkort de cash for car-regeling invoeren. Werknemers die de afgelopen drie jaar minstens twaalf opeenvolgende maanden een bedrijfswagen hebben gehad, kunnen dan hun bedrijfswagen inruilen voor geld en staan voortaan zelf in voor hun verplaatsingskosten. Wie een tankkaart heeft, krijgt nog eens 20% extra op de berekende mobiliteitsvergoeding.

Opgelet! De jaarlijkse mobiliteitsvergoeding blijft een belastbaar voordeel dat gelijk is aan: 4% x 6/7 van de cataloguswaarde van de ingeleverde auto

U kunt online berekenen berekenen hoeveel cash u krijgt voor uw bedrijfswagen. Het exacte bedrag wordt berekend volgens onderstaande formule:

Optie 01: u betaalt geen eigen bijdrage voor persoonlijk gebruik

Mobiliteitsvergoeding op jaarbasis = cataloguswaarde van de auto x 6/7de x 20%

 

Simulatie mobiliteitsvergoeding voor SEAT Leon - Style - 1.0 TSI 115pk (85kW) DSG 7v Start/Stop Aanbevolen catalogusprijs: € 22.390

Berekening zonder eigen bijdrage
 1. 6/7de van € 22.390 = € 19.191,42
 2. 20% van € 19.191,42= € 3.838,28

Jaarlijks ontvangt u een mobiliteitsvergoeding van € 3.838,28.

Dit is maandelijks een bedrag € 319,86 extra bovenop uw loon.

Optie 02: u betaalt wel een eigen bijdrage voor persoonlijk gebruik

Mobiliteitsvergoeding op jaarbasis = (cataloguswaarde - eigen bijdrage) x 6/7de x 20%

 

Simulatie mobiliteitsvergoeding voor SEAT Leon - Style - 1.0 TSI 115pk (85kW) DSG 7v Start/Stop Aanbevolen catalogusprijs: € 22.390

Berekening met eigen bijdrage van
€ 600 (op jaarbasis)
 1. € 22.390 - € 600 = € 21.790
 2. 6/7de van € 21.790 = € 18.677,14
 3. 20% van € 18.677,14 = € 3.735,43

Jaarlijks ontvangt u een mobiliteitsvergoeding van € 3.735,43.

Dit is maandelijks een bedrag € 311,29 extra bovenop uw loon.

Extra: u beschikt over een tankkaart
Mobiliteitsvergoeding op jaarbasis = (optie 01 of optie 02) + 20%

 

Simulatie mobiliteitsvergoeding voor SEAT Leon - Style - 1.0 TSI 115pk (85kW) DSG 7v Start/Stop Aanbevolen catalogusprijs: € 22.390

Berekening zonder eigen bijdrage
+ tankkaart
 1. 6/7de van € 22.390 = € 19.191,42
 2. 20% van € 19.191,42= € 3.838,28 
 3. € 3.838,28 + 20% (€ 767,66) = € 4.605,94

Jaarlijks ontvangt u een mobiliteitsvergoeding van € 4.605,94.

Dit is maandelijks een bedrag € 383,83 extra bovenop uw loon.

Berekening met eigen bijdrage van
€ 600 (op jaarbasis)
+ tankkaart
 1. € 22.390 - € 600 = € 21.790
 2. 6/7de van € 21.790 = € 18.677,14
 3. 20% van € 18.677,14 = € 3.735,43
 4. € 3.735,43 + 20% (€ 747,07) = € 4.482,5

Jaarlijks ontvangt u een mobiliteitsvergoeding van € 4.482,5.

Dit is maandelijks een bedrag € 373,54 extra bovenop uw loon.

Prijs berekend op 30/08/2018 als voorbeeld. Onder voorbehoud van prijswijzigingen en promoties.

Forfaitaire kosten voor werknemers zonder bedrijfswagen

Geniet u als werknemer niet van een bedrijfswagen? Dan heeft u voor uw woon-werkverkeer automatisch recht op het algemene kostenforfait. Dit forfait wordt berekend volgens percentages die stijgen per inkomensschijf en wordt automatisch afgetrokken van uw belastbaar inkomen. Het forfait dekt naast het woon-werkverkeer ook uw trein- of busabonnement, de inrichting van een eventueel thuiskantoor, de aankoop van materiaal, vakliteratuur …

Liggen de werkelijke kosten hoger dan het wettelijk forfait? Dan mag u uw werkelijke beroepskosten inbrengen op uw belastingbrief. Hiervoor rekent u 0,15 euro per kilometer per rit. Autokosten mag u voor 75% inbrengen. Hou er wel rekening mee dat u álle kosten moet kunnen bewijzen en er dus heel wat administratieve rompslomp bij komt kijken.  

Daarnaast heeft u ook recht op een (belastbare) kilometervergoeding van uw werkgever. Het exacte bedrag laat u het best vastleggen in uw persoonlijke arbeidsovereenkomst. Ook ritten in het kader van uw beroep, bijvoorbeeld naar klanten of leveranciers, moet uw werkgever vergoeden. Deze vergoeding is niet belastbaar als ze niet meer bedraagt dan de wettelijk vastgelegde kilometervergoeding en u hiervoor niet meer dan 24.000 kilometer per jaar aflegt.

Een bedrijfswagen, een belangrijke aftrekbare kost voor werkgevers en zelfstandigen

Fiscale aftrekbaarheid

Een bedrijfswagen biedt zowel de werknemer als de werkgever heel wat voordelen. Zo kunt u als werkgever, maar ook als solo-ondernemer of freelancer, autokosten aftrekken van uw winst. Hoewel u de rente van uw autofinanciering 100% kunt aftrekken, zijn de meeste autokosten slechts gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. Hoeveel procent dit precies is, is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de bedrijfswagen. Het overige percentage komt terecht onder de verworpen uitgaven. Autokosten zijn dus deels verworpen uitgaven.

De fiscale aftrekbaarheid van autokosten in 2018 is zowel voor eenmanszaken als vennootschappen als volgt:

Aftrek % CO2 benzine CO2 diesel
120% 0 g (elektrische wagens)
100% 1-60 g 1-60 g
90% 61-105 g 61-105 g
80% 106-125 g 106-115 g
75% 126-155 g 116-145 g
70% 156-180 g 146-170 g
60% 181-205 g 171-195 g
50% < 205 g > 195 g
Brandstofkosten blijven in 2018 en 2019 aftrekbaar tegen 75% van het beroepsgebruik.

Aftrekbaarheid btw

Ook de btw op de autokosten, de autofinanciering en het maandelijkse huurbedrag van de leasing of renting zijn niet volledig aftrekbaar, maar maximaal 50%. Hoeveel procent dit precies is, is afhankelijk van uw individuele situatie en kan uw boekhouder perfect berekenen.

Het Voordeel Alle Aard voor zelfstandigen

Bent u zaakvoerder van een vennootschap en keert u zichzelf een loon uit én geniet u zelf van de voordelen van een bedrijfswagen? Dan wordt ook van uw loon maandelijks een Voordeel Alle Aard (VAA) ingehouden.

Als vennootschap moet u per bedrijfswagen die u ter beschikking stelt, een bedrag gelijk aan 40% van het VAA toevoegen aan de verworpen uitgaven in uw vennootschapsbelasting. Betaalt de werknemer zelf zijn brandstofkosten en beschikt hij niet over een tankkaart én brengt hij geen tankbonnetjes binnen? Dan bedraagt de verwerping 17% van het VAA.

Alles wat u moet weten over bedrijfswagens als zelfstandige en werknemer

Hoewel autokosten en de bijbehorende btw niet 100% aftrekbaar zijn en u per bedrijfswagen een bedrag gelijk aan 40% van het VAA moet toevoegen aan de verworpen uitgaven, blijft een bedrijfswagen een interessante én overzichtelijke manier om kosten te besparen. Bovendien blijft een bedrijfswagen in vergelijking met een hoger brutoloon de meest voordelige manier om uw werknemers te belonen.

Zelfstandigen in bijberoep

Ook zelfstandigen in bijberoep mogen autokosten inbrengen. Hou hierbij wel rekening met de 33% regel. In tegenstelling tot zelfstandigen in hoofdberoep mag u uw autokosten niet inbrengen volgens het vastgelegde aftrekpercentage omdat u uw bedrijfswagen niet alleen gebruikt voor uw bijberoep, maar ook voor uw beroep in loondienst en privé.

Heeft uw partner een eigen auto of heeft één van u beiden een bedrijfswagen ter beschikking gekregen van de werkgever? Dan kunt u een hoger percentage verantwoorden, maar spreek dit steeds af in overleg met uw boekhouder.

Alles wat u moet weten over bedrijfswagens als zelfstandige en werknemer

Bedrijfswagen versus forfaitaire beroepskosten

Indien u als zelfstandige uw werkelijke autokosten inbrengt, wordt de fiscale aftrekbaarheid zoals hierboven berekend. Maar misschien overweegt u wel te werken met forfaitaire beroepskosten? U moet uw autokosten dan niet bewijzen, maar ontvangt een wettelijk vastgelegd forfait. Het forfait wordt berekend volgens percentages die stijgen per inkomensschijf en worden automatisch afgetrokken van uw belastbare inkomsten.

Hou er wel rekening mee dat u geen bijkomende kosten mag inbrengen die verband houden met het woon-werkverkeer. Bij een nieuwe bedrijfswagen is het daarom vaak interessanter om met werkelijke kosten te werken omdat die hoger liggen dan het forfait.

Een bedrijfswagen financieren als zelfstandige

Ruilt u uw job in loondienst in voor een zelfstandige activiteit of bent u zaakvoerder van een bloeiende zaak? In welke ondernemingsfase u zich ook bevindt, bij het kiezen van een bedrijfswagen komt heel wat meer kijken dan het bepalen van uw favoriete kleur en model. Misschien denkt u er meteen aan om als zelfstandige uw bedrijfswagen te kopen. Het is dan ook de meest ingeburgerde financieringsoptie, maar misschien is een leasing of renting interessanter voor u?

Bedrijfswagen leasen of kopen als zelfstandige

Eén van de belangrijkste verschillen tussen een bedrijfswagen leasen of kopen is de voorfinanciering van de btw. Zo moet u die bij een autoleasing niet zelf in één keer betalen. Voor wie start als zelfstandige kan dat een welkome besparing zijn. Bovendien worden bij een leasingcontract heel wat zaken voor u geregeld. Superhandig, want als zelfstandige heeft u vast andere belangrijke zaken te regelen. Bij een leasing kunt u kiezen tussen een Operationele Leasing of een Financiële Leasing.

De Operationele Leasing of Verhuur op Lange Termijn is een echte huurovereenkomst waarbij u de bedrijfswagen voor minimaal 13 en maximum 60 maanden huurt. U mag over de hele huurperiode maximaal 160.000 km afleggen en geniet à la carte heel wat diensten. Zelfs de DIV en jaarlijkse verkeersbelasting zijn inbegrepen.

Bij een Financiële Leasing daarentegen is er een aankoopoptie die maximaal 15% van de aankoopoptie (excl. btw) bedraagt. U mag de bedrijfswagen 18 tot 60 maanden leasen en maximaal 300.000 kilometer afleggen. Bij SEAT Financial Services kunt u hier zelfs heel wat diensten aan toevoegen, zodat u gedurende deze periode in alle gemoedsrust rondrijdt.

Leasing of renting van uw bedrijfswagen?

Naast de Operationele Leasing of Verhuur op Lange Termijn en Financiële Leasing er ook de optie Financiële Renting. Maar wat is het verschil tussen leasing en renting van uw bedrijfswagen?

De Financiële Leasing en Financiële Renting lijken erg op elkaar, al is er een boekhoudkundig verschil. Een Financiële Leasing wordt geboekt in de balans omdat u de wagen afschrijft, terwijl Financiële Renting als kost in uw resultatenrekening wordt geboekt.

Bovendien ligt de aankoopoptie bij een Financiële Renting tussen 16 en 20% van de catalogusprijs (excl. btw) waardoor het maandelijks bedrag voor het gebruik lager is in vergelijking met een Financiële Leasing.

De restwaarde bij een bedrijfswagen

De restwaarde is de geschatte opbrengst van uw auto bij verkoop nadat u de wagen heeft afgeschreven of op het einde van de leasingperiode. Zoals hierboven omschreven bedraagt de restwaarde of aankoopoptie bij een Financiële Leasing maximaal 15% van de aankoopprijs (exclusief btw) en bij een Financiële Renting 16 à 20% van de catalogusprijs (exclusief btw).

Wie zijn bedrijfswagen heeft gekocht via een Klassieke Financiering moet zijn wagen over (meestal) vijf jaar afschrijven. Bij aankoop wordt meteen de geschatte restwaarde na vijf jaar vastgelegd. Op basis hiervan, maar ook de aankoopprijs en de gebruiksduur bepaalt uw boekhouder hoeveel u jaarlijks mag afschrijven.

De restwaarde wordt beïnvloed door heel wat zaken waaronder natuurlijk de staat van de auto en extra opties, maar ook de CO2-uitstoot en motorisatie. Bent u op zoek naar een nieuwe bedrijfswagen? Slimme keuzes bij aankoop kunnen al meteen de restwaarde van uw bedrijfswagen verhogen.

Uw bedrijfswagen verhuren aan uw vennootschap

Had u al een auto voor u uw vennootschap oprichtte en heeft u hier reeds een autolening of leasingcontract voor afgesloten? Dan kan het soms interessanter zijn om de bedrijfswagen te verhuren aan uw vennootschap. Uw vennootschap kan de huur volledig inbrengen als kost en fiscaal aftrekken volgens de CO2-uitstoot. De vennootschap staat ook in voor de autokosten waardoor u als zaakvoerder wel nog steeds een Voordeel Alle Aard (VAA) betaalt.

Alles wat u moet weten over bedrijfswagens als zelfstandige en werknemer

SEAT uw partner voor uw bedrijfswagen

SEAT helpt u als zelfstandige bij alles wat er bij een bedrijfswagen komt kijken. Van het kiezen van de juiste wagen per functie of uw activiteit tot het afsluiten van de meest interessante financiering. Configureer uw bedrijfswagen online of ga langs bij een van onze verdelers voor persoonlijk advies.