11 juli 2017

Ontdek welke bedrijfswagen bij u past. 

Download hier onze gratis gids. 

Houdt u ervan om elke 2 tot 4 jaar met een nieuwe wagen te rijden? Maar kijkt u op tegen de rompslomp die komt kijken bij de doorverkoop? Of wil u liever geen zware investeringen doen of bindende waarborgen aangaan? Een autolease biedt u als zelfstandige heel wat voordelen. Maar hoe werkt het precies?

Beperkte kapitaalinvestering

Indien u als zelfstandige zelf een bedrijfswagen koopt, moet u het volledige btw-bedrag meteen betalen. Bij leasing is dit niet het geval: de btw wordt in eerste instantie betaald door het leasingbedrijf en later gerecupereerd. U betaalt btw op uw maandelijks huurbedrag gedurende de volledige looptijd van het leasingcontract en kan die deels aftrekken als u btw-plichtig bent.

Op deze manier vermijdt u een grote financiële last die u anders in één keer moet betalen. U geeft zichzelf financiële ademruimte, middelen die u kan investeren in uw bedrijf. Bovendien kunt u de betaalde btw op de maandelijkse huurbedragen gedeeltelijk inbrengen in uw btw-kwartaalaangiften.

Alle zorgen uitbesteed

Financiële Renting

De Financiële Renting van SEAT Financial Services - biedt zelfstandigen een groot gebruiksgemak. Het leasebedrijf staat in voor het beheer en de administratie bij aankoop en u huurt de wagen van het leasebedrijf. Als er problemen zijn met de leaseauto en u zich heeft ingeschreven op de dienst ‘vervangvoertuig’ zorgen zij voor een vervangvoertuig.

De leasingperiode loopt af na een vooraf vastgelegde duurtijd of bij het bereiken van een vooraf bepaald aantal kilometers. Op het einde van het contract hebt u de optie om de wagen over te kopen tegen minimum 16% (excl. btw) van de aankoopprijs. U kan de maandelijkse vaste bedragen laag houden door te kiezen voor een eerste verhoogde huur en een hogere aankoopoptie.

Financiële leasing

De Financiële Leasing daarentegen is een alternatief voor de gewone autofinanciering. U moet de wagen niet meteen aankopen en huurt de wagen van het leasingbedrijf. U staat zelf in voor het beheer en de administratie. Dit is minder interessant als u niet houdt van papierwerk.

Ook hier loopt de leasingperiode af na een vooraf vastgelegde duurtijd of bij het bereiken van een vooraf bepaald aantal kilometers. Wanneer het contract afloopt, is er een aankoopoptie voor een restwaarde die maximaal 15% van de aankoopprijs (excl. btw) bedraagt.

U kan hier diensten naar keuze aan toevoegen zoals onderhoud en herstellingen, wegbijstand, verzekering en dekking materiële schade, vervangvoertuig …

Boekhoudkundige voordelen

Bij een operationele leasing of Financiële Renting boekt u het maandelijkse huurbedrag als vennootschap in de resultatenrekening bij de algemene kosten als bedrijfslast. Doordat de wagen niet opgenomen is in het vreemd vermogen van uw vennootschap worden de balansratio’s niet negatief beïnvloed.

Bij een Financiële Leasing worden de maandelijkse huurbedragen wanneer u een vennootschap hebt in de boekhouding opgenomen in de balans onder Activa. U schrijft in dat geval de auto zelf af. Dat heeft wel een invloed op uw balansratio’s.

Bij beide opties zijn de aangerekende intresten voor 100% fiscaal aftrekbaar indien het contract een looptijd van minimaal 24 maanden heeft.

Keuzevrijheid

U bepaalt zelf welke wagen u wenst te leasen, en bij welke garage. U onderhandelt zelf over de prijs en configureert uw wagen zoals u het wenst. U beslist over de leveringsvoorwaarden en -termijn en hoeveel de aankoopoptie van de wagen zal bedragen na afloop van het leasingcontract (tenzij bij operationele leasing, waar er geen aankoopoptie is).

Om de 2 à 4 jaar rijdt u met een nieuwe wagen. Hierdoor kan u altijd uitpakken met het laatste model van SEAT en als eerste genieten van technologische vernieuwingen. Het leasebedrijf regelt bovendien de doorverkoop van uw oude leasewagen wanneer u kiest voor operationele leasing of wanneer u zou besluiten de aankoopoptie in financiële renting en financiële leasing niet te lichten. Alweer een zorg minder.

Uw bedrijfswagen leasen? De voor- en nadelen van autolease.

Nadelen leasing?

Naast de relatief hoge vaste maandelijkse bedragen bij een operationele leasing waar allerlei diensten zoals het onderhoud, de banden, de verzekering en de taksen reeds in de maandprijs vervat zitten, houdt u best rekening met eventuele extra kosten. Als u het contract vroegtijdig stopzet, het aantal afgesproken kilometers overschrijdt of in het geval van operationele leasing de wagen op het einde niet in perfecte staat aflevert, worden er extra kosten in rekening gebracht. Vergeet niet dat u ook rente betaalt op de btw die u op termijn afbetaalt. Daartegenover staat wel dat u gedurende de looptijd van het contract geen btw betaalt op de restwaarde van uw auto.

Informeer u dus steeds goed bij het afsluiten van een leasingcontract zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Is er iets niet duidelijk? Vraag dan steeds om extra informatie of raadpleeg uw boekhouder.

Kiest u voor een wagen van SEAT voor uw leasingcontract?

Vraag hier een offerte aan of maak een afspraak met een SEAT-verdeler in uw buurt. Wij helpen u graag verder met een helder voorstel.