ECONOMISCH

Beproefde waarden

Onze milieuvriendelijke filosofie is meer dan louter een nobel voornemen. Ze heeft een enorme economische impact, zowel in onze streek als in ons land. SEAT stelt 14.000 mensen rechtstreeks te werk en nog eens 56.000 indirect (toeleveranciers, enz.).