07 juli 2017

Als zelfstandige is het soms interessanter om uw bedrijfswagen te leasen of te huren in plaats van te kopen. De verschillende opties, Financiële Leasing, Financiële Renting en operationele leasing hebben tal van gemeenschappelijke voordelen zoals geen extra waarborgen, minder administratie, het niet moeten voorfinancieren van de btw en het vrijhouden van de eigen middelen om te investeren in andere zaken. Toch zijn er zowel contractueel als boekhoudkundig een aantal belangrijke verschillen.

Het verschil tussen operationele en financiële autoleasing of renting

De leasing van een bedrijfswagen heeft tal van voordelen: u dient de btw niet voor te financieren en moet geen bindende waarborgen aangaan. Door bij Financiële Leasing of Renting te kiezen voor een hogere of lagere restwaarde (aankoopoptie) bepaalt u bovendien zélf hoeveel u maandelijks aflost.

Financiële Leasing

Wanneer u kiest voor een Financiële Leasing van uw bedrijfswagen, koopt de leasingmaatschappij de wagen voor u. De leasingmaatschappij is juridisch eigenaar omdat de aankoopfactuur op haar naam staat. U bent economisch eigenaar: u betaalt voor het gebruiksrecht van de wagen en staat zelf in voor het beheer en de administratie. Mocht uw bedrijfswagen defect raken of schade oplopen voor het einde van het contract, is de leasingmaatschappij niet verplicht om een andere wagen ter beschikking te stellen. Het is dan ook belangrijk dat u zelf een goede verzekering afsluit.

Eigenlijk koopt u de wagen op afbetaling en is de Financiële Leasing een alternatief voor de klassieke autofinanciering. Let op: een financieel leasingcontract kan u niet zomaar opzeggen. Wanneer u de vooraf vastgelegde duurtijd of het vooraf bepaald aantal kilometers bereikt, is het de bedoeling dat u de wagen koopt voor een vooraf gekozen restwaarde, die maximaal 15% van de aankoopprijs (excl. btw) bedraagt.

Financiële Renting

Wanneer u voor een Financiële Rentingformule kiest, gebeurt er eigenlijk hetzelfde als bij de Financiële Leasing, maar is er een boekhoudkundig verschil. De leasingmaatschappij koopt de auto in uw opdracht aan en is juridisch eigenaar (de factuur staat op haar naam). Ze verhuurt de auto aan u voor een prijs die u zelf kan beïnvloeden door het verhogen of verlagen van de contractuele restwaarde (aankoopoptie), die in het geval van een financiële renting minimaal 16% en maximaal 20% van de aankoopprijs (excl. btw) dient te bedragen. Als u een vennootschap hebt, zit het verschil tussen de Financiële Leasing en de Financiële Renting in de balansmatige verwerking. Financiële Leasing wordt geboekt in de balans en verhoogt uw vreemd vermogen (en dus uw schuldgraad), terwijl Financiële Renting als kost in uw resultatenrekening wordt geboekt. Bij Financiële Renting schrijft u de wagen niet zelf af.

Operationele leasing

Bij een operationele leasing huurt u niet alleen de wagen, maar betaalt u ook voor alle bijbehorende diensten. De leasingmaatschappij staat in voor de belastingen, de verzekering, het onderhoud en de herstellingen, de pechbijstand … En, indien u deze optie koos in uw contract, ook voor een vervangwagen indien uw wagen voor het einde van het contract schade oploopt. Hierdoor is de leasingmaatschappij zowel juridisch als economisch eigenaar.

Bij een operationele leasing regelt de leasingmaatschappij alles voor u.. De leasingperiode loopt ook hier af na een vooraf vastgelegde duurtijd of bij het bereiken van een vooraf bepaald aantal kilometers. Op het einde van het contract kan u de wagen niet kopen, maar levert u hem terug in bij de leasingmaatschappij. Boekhoudkundig vind je de Operationele Leasing, net zoals de Financiële Renting, terug in de resultatenrekening. Je schrijft ook hier de wagen niet zelf af en verhoogt zo het vreemd vermogen niet.

Uw bedrijfswagen leasen of huren? Wat is het verschil?

Boekhoudkundige verschillen tussen een Operationele en Financiële Leasing en Financiële Renting

Financiële Leasing

  • Het voertuig wordt opgenomen in uw balans.
  • De investering wordt afgeschreven volgens de voor auto’s vastgelegde afschrijvingstermijn (in principe 5 jaar). Dit zorgt voor de mogelijkheid om extra kosten te maken door in het eerste boekjaar al een volledig jaar af te schrijven, ook al is de auto niet van bij het begin van het boekjaar aangeschaft.
  • De intresten van de leasingvergoeding worden ingeboekt in uw resultatenrekening en zijn fiscaal 100% aftrekbaar.

Operationele Leasing

  • De maandelijkse kosten verschijnen niet op uw balans en kunnen uw balansratio’s niet negatief beïnvloeden.
  • De kosten worden als bedrijfskosten geboekt in de resultatenrekening. U schrijft de wagen niet zelf af.
  • De intresten worden beschouwd als een financiële kost en zijn 100% fiscaal aftrekbaar.

Het verschil tussen Operationele Leasing en Financiële Renting

Beide begrippen worden vaak door elkaar gebruikt, terwijl ze toch van elkaar verschillen. Bij de Operationele Leasing van een bedrijfswagen huurt u de wagen van de leasingmaatschappij inclusief bijhorende diensten maar zonder aankoopoptie. Het is een echte huurovereenkomst die ook Verhuur op Lange Termijn wordt genoemd.

Net zoals bij Operationele Leasing is de leasingmaatschappij bij Financiële Renting zowel juridische als economische eigenaar. De kosten voor de huur worden niet opgenomen in de balans.

Het voornaamste verschil tussen Operationele Leasing en Renting is dus het bestaan van een aankoopoptie. Bij een Verhuur op Lange Termijn of Operationele Leasing is er géén aankoopoptie, bij een Financiële Renting is deze contractueel voorzien (tussen 16% en 20% van de aankopprijs ex. btw)

Kies uw SEAT-model en financiering

Bij SEAT helpen wij onze klanten graag kiezen. Straalt u graag vertrouwen uit? Dan is de SEAT Ateca de bedrijfswagen die u zoekt. Voor wie graag zijn of haar sportieve kant laat zien, is de SEAT Leon de geknipte wagen. Beide wagens komen met tal van accessoires en opties op vlak van design, technologie en veiligheid. Configureer hier uw favoriete bedrijfswagen.


U hebt uw keuze gemaakt? Met SEAT Financial services geniet u van de beste diensten. Onze verdelers geven u graag persoonlijk meer informatie over onze Financiële Leasing, Financiële Renting of Verhuur op Lange Termijn. Zo maakt u ook daarin de juiste keuze.

Uw bedrijfswagen leasen of huren? Wat is het verschil?